Bouwproject management

Het uitbesteden bouwprojectmanagement creëert overzicht en efficiëntie. Doordat uw projecten vanuit één centraal punt worden aangestuurd kan eenduidige en frequente informatie worden verstrekt aan alle interne en externe betrokkenen. Door overzichtelijke rapportages houdt u overzicht en blijft u betrokken bij de verschillende projecten.  

Door onze ervaring te bundelen met die van onze partners kunnen de best-practices uit vorige projecten weer geïmplementeerd worden in volgende projecten. Het uiteindelijke resultaat van bouwprojectmanagement via MYSS is een duurzame en naadloze overdracht van realisatie naar operatie. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, sloop of sanering.

  • Hoe zorgen wij ervoor dat de kosten van onze projecten beheersbaar blijven?
  • De rapportages van de projecten verschillen van elkaar, kunnen wij deze standaardiseren?
  • Hoe coördineren wij de samenwerking tussen de verschillende interne stakeholders (directie, IT, facilitaire managers) en externe partijen (makelaars, architecten, aannemers)?

Opzetten projecten office

MYSS neemt graag voor u het projectmanagement uit handen. Hiervoor hebben wij zelf ervaren projectmanagers in huis en werken wij samen met gerenommeerde projectmanagers. Het opzetten van een zogenaamde “project office” begint wat ons betreft met een sessie waarin we in overleg met u beschrijven welke strategische speerpunten in de organisatie invloed gaan hebben op het programma van eisen. Denk hierbij aan ambities als Employer of Choice, de financiële rol van vastgoed in uw bedrijf of bijvoorbeeld duurzaamheidsambities die met huisvesting kunnen worden verwezenlijkt. Ook zorgen wij voor het samenstellen van de projectorganisatie. Zo definiëren we de deelnemers, hun rollen en taken en de overlegstructuur.

Management van uw bouwprojecten

Vervolgens verzorgen we het ‘Programma van Eisen’ voor de bouw-, sloop- of saneringsopdracht(en). We structureren de inkoop door het indelen van percelen, opstellen van richtlijnen en maken raamafspraken met onze partners. Daarna gaan wij aan de slag. Wij zijn hierbij uw enige aanspreekpunt en stemmen rechtstreeks af met u en de uitvoerende partijen. Voor complexere projecten waarbij veel onderlinge samenhang is tussen de projecten kunnen wij een programmamanager aanstellen. Hierdoor kan meer efficiëntie en consistentie in de werkwijze en het resultaat van de losse projecten worden bereikt.

Rapportage Bouwprojectmanagement

Tijdens het project registreert onze projectmanager de kosten en past budgetten waar nodig aan om er zeker van te zijn dat ze in overeenstemming blijven met het programma van eisen. Daarbij wordt de planning aangescherpt volgens de afgesproken Service Level Agreements (SLA’s). In onze voortgangsrapportages houden wij u hiervan continu op de hoogte. Op het moment dat het project is afgerond maken wij een eindrapportage. De eindrapportage geeft ons de gelegenheid om onze aanpak verder te perfectioneren om zo toekomstige projecten nog efficiënter te laten verlopen.

Direct weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.