COVID-19

Aangezien COVID-19 grote invloed heeft op de bedrijfsprocessen van onze cliënten in de maak- proces en logistieke industrie, helpen wij hun organisaties te begrijpen wat de consequenties zijn voor hun facilitaire en operationele processen en zorgen wij voor een veilige werkomgeving.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen vanuit onze branche en delen we kennis die wij verkrijgen vanuit de gesprekken met onze cliënten, partners en toeleveranciers.

MYSS houdt de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauw in de gaten en volgt het advies en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onze hoogste prioriteit is de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers van onze cliënten en van onze toeleveranciers die via ons voor onze cliënten werken.

Daarbij staan wij voor het grote economische belang van onze cliënten werkzaam in de maak-, proces- en logistieke industrie. In totaliteit kennen deze sectoren in Nederland bijna 1,8 miljoen medewerkers en zijn daarmee cruciaal voor de Nederlandse economie.

In nauw overleg en op basis van de ervaringen die wij bij verschillende cliënten opdoen, passen wij continu en flexibel onze voorzorgsmaatregelen aan om hun facilitaire en operationele processen maximaal te ondersteunen. Hierdoor kunnen zij zich blijven richten op hun primaire bedrijfsprocessen op de werkvloer.


Wat zien wij gebeuren?

Bij onze cliënten en vanuit ons netwerk van partners en toeleveranciers zien wij veel oplossingen voor de continuering van bedrijfsprocessen en aanpassingen om te kunnen voldoen aan de wettelijke richtlijnen en maatregelen. Veelal is dit in de eerste plaats gericht op de kernprocessen van de organisatie. Voor onze cliënten is het daarbij van het grootste belang dat aanpassingen en onderhoud aan hun bouwkundige- en fabrieksinstallaties kan blijven plaatsvinden waarbij de gezondheid en veiligheid van de eigen medewerkers en die van onze onderhoudspartijen wordt gewaarborgd.

MYSS denkt met haar cliënten mee welke volgende stappen gezet moeten worden om ook hun secundaire processen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.


Met onze partners en toeleveranciers

MYSS heeft voortdurend contact met haar partners die hun werkzaamheden op locatie bij onze cliënten uitvoeren. Door continue afstemming tussen onze cliënten en onze toeleveranciers zorgt MYSS voor een optimale inzet, afgestemd op de actuele richtlijnen als gevolg van het Corona-virus.

Onze oplossing

Ook voor u geldt dat het kunnen continueren van uw bedrijfsproces maatwerk is. Maatwerk waarin u de keuzes moet maken die het best passen bij uw organisatie. Keuzes die u kunt maken wanneer u de juiste vragen en inzichten kent. Wanneer u helder heeft wat voor impact deze keuzes kennen op uw organisatie.

Vanzelfsprekend deelt MYSS graag de inzichten die wij verkrijgen uit de vele gesprekken en oplossingen die we eerder bij cliënten hebben mogen implementeren.

Neem gerust contact met ons op, we denken graag met u mee.