Diensten

MYSS biedt haar opdrachtgevers een platform met nauw aan elkaar verwante diensten op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken. Het is onze missie om de totale huisvestingsketen – en de vele betrokken partijen – integraal te benaderen en zo efficiënt mogelijk, met de hoogste kwaliteit en tegen de laagste kosten in te richten. 

Bij veel bedrijven is de besluitvorming omtrent huisvesting en facilitaire zaken verdeeld over meerdere medewerkers die deze deelverantwoordelijkheid bovenop hun vaste werkzaamheden moeten invullen. Door gebrek aan kennis over de materie en beperkte informatie-uitwisseling tussen de verschillende stakeholders worden individuele besluiten onvoldoende afgewogen tegen de impact voor de gehele organisatie. Hierbij blijven veel zaken onderbelicht die later in de huisvestingsketen aan de orde zijn. Hierdoor ontstaat vertraging in uitvoering, valt de kwaliteit tegen en worden hoge kosten gemaakt om onnodige fouten te herstellen.

 

~ Toen wij onze huurovereenkomst enkele jaren geleden verlengden was er was niemand binnen ons bedrijf die er op toezag dat de mondeling met onze verhuurder gemaakte afspraken in het nieuwe huurcontract werden vastgelegd. Toen de verhuurder ons gebouw vrij snel daarna verkocht, belandden we in een discussie met de nieuwe eigenaar die stelde niet op de hoogte te zijn van de afspraak dat er een nieuwe koelinstallatie op het gebouw zou worden geplaatst. Aangezien wij niets konden bewijzen en onze medewerkers niet meer in de warmte wilden werken, hebben we uiteindelijk voor onze eigen kosten een nieuwe koelmachine laten plaatsen. Toen we onlangs weer voor een contractverlenging stonden heeft MYSS ons ondersteund bij het bepalen wat er allemaal aan het gebouw moest gebeuren en er voor gezorgd dat de verhuurder deze werkzaamheden voor haar eigen kosten heeft uitgevoerd terwijl de huurprijs die wij nu betalen zelfs fors is verlaagd. Het voelt nu in ieder geval alsof hij alsnog heeft betaald voor de koelinstallatie. Cliënt wenst anoniem te blijven ~

Doordat MYSS de verantwoordelijkheid voor de interne en externe regie en coördinatie neemt, hoeven onze cliënten alleen met ons te overleggen waarna wij zorgen voor optimale samenwerking en afstemming tussen alle bij uw huisvesting en facilitaire zaken betrokken partijen.

Indien gewenst kiezen wij samen met u op basis van financiële én kwalitatieve criteria die dienstverleners die het beste aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen en waarmee – op basis van onze ervaring en gezien uw behoeften – het prettigste mee kan worden samengewerkt, tegen het juiste kostenniveau.

Vervolgens zijn wij verantwoordelijk voor de implementatie en coördinatie van de dienstverlening binnen uw organisatie en nemen de centrale regie over de verschillende dienstverleners en toeleveranciers. Hierdoor wordt de dienstverlening van alle betrokken partijen optimaal op elkaar afgestemd waarmee fouten, kosten en tijdverlies worden voorkomen. De kwaliteit van uw huisvesting en daarmee samenhangende facilitaire processen kan daarmee worden gegarandeerd tegen een vooraf bepaald kostenniveau.

Door onze ervaring en uitgebreide kennis van de totale huisvestingsketen en facilitaire dienstverlening kijken wij altijd naar naar de impact van bepaalde huisvestingskeuzes op de middellange termijn. Ook wanneer wij een enkele of eenmalige dienst leveren informeren wij over de implicaties hiervan voor uw gehele organisatie en op de complete huisvestingsketen, nu en in de nabije toekomst. Onze diensten en adviezen zijn altijd gericht op uw gehele bedrijf. Het verzorgen van optimale informatie-uitwisseling tussen alle verantwoordelijken binnen uw organisatie als met alle betrokken dienstverleners is daarbij ons uitgangspunt om het beste resultaat te realiseren.

Huisvestingsadvies

Vastgoedtransacties Myss

Vastgoed transacties

Bouwproject management

Facilitair advies en management

Interieuradvies en projectbegeleiding