Myss is…

Uw regiepartner op het gebied van al uw huisvestingsvraagstukken. 

Van advies in een vroeg stadium, hulp bij het borgen en implementeren van besluiten tot het innemen van de regierol in uw dagelijkse facilitaire operatie. Geen situatie en cliënt zijn hierbij gelijk. Door onze integrale visie op huisvesting en onafhankelijke, flexibele werkwijze leveren wij de beste oplossingen bij uw wensen en bedrijfsdoelstellingen. Wij werken hiervoor samen met de beste partijen die aansluiten bij uw specifieke situatie. Wij helpen u zowel bij individuele vragen, als bij het volledig aansturen van uw huisvestingsketen. MYSS levert u in alle gevallen inzicht en grip op uw situatie. Platform as a Service noemen wij dat.

Platform as a Service

Wij bieden onze diensten aan in een Platform as a Service (PAAS) model. Wat dit voor u betekent? U bent vrij om diensten af te nemen en te laten verrichten door die dienstverleners die het beste passen bij uw situatie. Van individuele tot meerdere structurele vraagstukken. Door middel van een financiële én kwalitatieve analyse van de aanbieders in kwestie helpen wij u hierbij. Vervolgens ondersteunen wij u bij de implementatie en nemen wij graag de dagelijkse regie voor u uit handen.

Benieuwd wat MYSS voor u kan betekenen?

 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Eén regiepartner

Een optimale samenwerking tussen de dienstverleners die voor onze opdrachtgevers werken vereist het onderbrengen van verantwoordelijkheid bij één regiepartner. Onze expertise is het integreren van alle kennis en informatie binnen de huisvestingsketen die bij verschillende partijen beschikbaar is en u daarmee te voorzien van inzicht, optimalisatie en regie over uw huisvesting. Door deze centrale rol in de keten in te nemen, kunnen wij uw huisvesting écht ondersteunend maken aan uw primaire bedrijfsprocessen. Dit resulteert in korte lijnen met onze opdrachtgevers en toeleveranciers, meer grip op kwaliteit en inzicht in uw totale huisvestingslasten, minder facturen van leveranciers en grip op de totale huisvestingsketen. Daarbij heeft u dankzij ons managementinformatiesysteem op ieder mogelijk moment toegang tot deze informatie. Dat is het voordeel van samenwerken met MYSS.

Langdurig slim besparen

Huurovereenkomsten en facilitaire contracten worden standaard voor een lange termijn aangegaan. Zo loopt het gemiddelde huurcontract in Nederland ruim zeven jaar. Door deze lange looptijden ervaren veel bedrijven dat ze niet actief kunnen sturen op huisvestingszaken. Wanneer er besluiten moeten worden genomen, gebeurt dit vaak ad hoc en ontbreekt het bij de meeste bedrijven aan specifieke kennis hierover. De opnieuw genomen besluiten hebben echter weer voor een lange periode consequenties. Door steeds snellere veranderingen in de bedrijfsprocessen en de dienstverlening van onze opdrachtgevers is het echter onmogelijk om huisvesting en facilitaire processen zo lang onberoerd te laten.

Onderzoek wijst uit dat er tot meer dan 20% op huisvestings- en facilitaire kosten bespaard kan worden indien de huisvestingsketen integraal wordt bekeken en aangestuurd. Deze onnodige kosten zijn doorgaans het resultaat van decentrale besluitvorming bij bedrijven, onvoldoende interne kennis over de materie, gebrek aan aandacht voor ondersteunende bedrijfsprocessen, samenwerking met dienstverleners die al lang niet meer passen bij hun opdrachtgevers en het ontbreken van een centrale regierol tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Door het gebrek aan informatie-uitwisseling tussen stakeholders aan opdrachtgeverszijde worden vaak opdrachten aan derden verstrekt die onvoldoende rekening houden met de effecten voor de gehele organisatie of met andere betrokken dienstverleners. Dit resulteert tijdens de uitvoering vaak tot grote vertraging en hoge faalkosten doordat uitvoerende partijen niet op de hoogte zijn van elkaars rol en verantwoordelijkheid.

Dit vraagt een andere, meer circulaire kijk op huisvesting. Door de regierol die wij innemen en onze lange en brede ervaring met alle facetten van de huisvestingsketen bieden wij deze kijk. Zo helpen wij u individuele beslissingen af te stemmen op uw huidige doelstellingen én op mogelijke toekomstige scenario’s.

Een netwerk van strategische partners

Wij werken samen met een breed netwerk van dienstverleners die experts zijn binnen hun vakgebied. Tot onze partners behoren adviseurs op het gebied van contractmanagement, vastgoedtransacties, workplace, (bouw)project management, design en inrichting en technische- en facilitaire dienstverlening. Voor alle diensten waar u behoefte aan heeft stellen wij u aan meerdere partijen voor die het beste passen bij u specifieke wensen en situatie. Onze dienstverlening is gericht op grote MKB-organisaties, familiebedrijven en kleinere beursgenoteerde bedrijven. Dat merk  je aan onze kennis van de Nederlandse markt en werkcultuur en aan de selectie van onze lokale, regionale en nationale partners.

 

Bekijk onze Partners