De uitdaging van onze klanten

Huisvesting en facilitaire zaken kennen doorgaans vele eigenaren en betrokkenen. De meeste bedrijven hebben geen eigen medewerkers in dienst die zich alleen hoeven bezig te houden met huisvesting, onderhoud of facilitaire processen.

Kennis en verantwoordelijkheid hiervoor zijn daardoor vaak versnipperd over meerdere personen die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog een klein deel van hun tijd besteden aan huisvestingszaken.

Doordat het eigenaarschap is versnipperd vindt afstemming tussen interne stakeholders vaak onvoldoende plaats en worden decentrale besluiten genomen die niet zijn afgewogen voor de gehele organisatie. Hierdoor verloopt opdrachtverstrekking aan dienstverleners gebrekkig waardoor zaken blijven liggen of door de verkeerde partijen worden uitgevoerd. Op de overgangen van de verschillende fases in de huisvestingsketen ontstaan daardoor kostbare fouten die later in de keten hersteld moeten worden en vaak tot forse vertragingen leiden.

Dit doen wij

MYSS neemt voor onze cliënten de rol van regisseur in die de belangen van de verschillende stakeholders van onze opdrachtgevers helpt vast te stellen, tussen hun uitwisselt en bewaakt. Door onze kennis van de totale huisvestingsketen weten wij welke problemen er kunnen ontstaan op een later tijdstip en hoe we deze kunnen vermijden. Hierdoor worden onnodige kosten bespaard en veel tijd gewonnen.

Benieuwd wat Myss voor u kan betekenen?

 

Neem contact met ons op

Het resultaat

Wij werken samen met de beste partijen die aansluiten bij de specifieke huisvesting en facilitaire vraagstukken van onze opdrachtgevers. Wij helpen zowel bij individuele vragen als bij het volledig aansturen en centrale verantwoordelijkheid nemen voor uw huisvestingsketen en facilitaire services. Platform as a Service (PaaS) noemen wij dat.

Het resultaat? Inzicht in de kwaliteit van uw huidige huisvestingssituatie en de mogelijkheden voor verbeteringen in de nabije toekomst. Grip op de kosten en borging van de kwaliteit van dienstverleners en toeleveranciers. En duurzame huisvestingsoplossingen die direct waarde opleveren voor medewerkers, klanten en het primaire bedrijfsproces van organisaties.

Advies

Nadat wij uw huisvestingsbehoeften en huidige facilitaire diensten door middel van de MYSS contractscan in kaart hebben gebracht, komen wij met een advies hoe uw huisvesting kan worden geoptimaliseerd. Verwacht hierbij geen vuistdik rapport, maar een advies op maat met oog voor uw vraagstukken en optimalisaties op de korte en middellange termijn.

Implementatie

Besluit u om op basis van ons advies om enkele of meerdere (geïntegreerde) optimalisaties uit te voeren? Dan helpen wij u graag bij de implementatie ervan. Daarbij nemen wij zowel de contractuele als de operationele aspecten van de aanpassingen mee.

Regie

Tenslotte kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen over uw huisvesting en facilitaire services. Dit kan door het nemen van de centrale regierol als huisvesting of facilitaire manager bij u op locatie of door op afstand te werken als back office voor uw eigen team. In beide gevallen kunnen wij fungeren als centraal aanspreekpunt voor toeleveranciers en uw eigen medewerkers. Het gemak van één betrokken partner biedt u inzicht, grip en nog meer efficiëntie in uw dagelijkse processen. Grote voordelen zijn onder meer minder te verwerken facturen, minder contractpartijen om aan te sturen en voortdurende afstemming tussen partijen over processen en werkzaamheden waardoor fouten en vertraging worden voorkomen.

Total Cost of Occupancy Methodiek

Wij optimaliseren de huisvestingsketen vanuit de Total Costs of Occupancy (TOC) methodiek waarbij wij de hoogte van de operationele kosten (OPEX) en investeringen (CAPEX) in huisvesting op elkaar afstemmen. Hierdoor worden toekomstige kosten die pas later in de huisvestingsketen worden gemaakt op voorhand al in de kostenafwegingen meegenomen zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan wanneer processen niet meer kunnen worden gestopt.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op