MYSS zorgt ervoor dat de informatie op haar website zo actueel en volledig mogelijk is en met constante aandacht en nauwkeurigheid wordt samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. MYSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op haar website. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Aan deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Websites van derden waar deze website naar verwijst middels hyperlinks, worden niet door MYSS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MYSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van MYSS op deze pagina.

Algemene inkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen MYSS als opdrachtgever en Opdrachtnemers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van MYSS en de Opdrachtnemer.