MYSS biedt haar opdrachtgevers een platform met nauw verwante diensten op het gebied van huisvesting en facilitair management. Het is onze missie om de totale huisvestingsketen – en de vele betrokken partijen – integraal te benaderen en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit met de beste kwaliteit en tegen de laagst mogelijke kosten.

MYSS service model

Expertises MYSS

Expertises MYSS
Huisvestingsadvies Vastgoedtransacties Projectmanagement Ontwerp en inrichting Facilitair management en advies

Huisvestingsadvies

Ons huisvestingsadvies geeft inzicht in hoe uw werkomgeving uw primaire bedrijfsprocessen ondersteunt. Gezamenlijk kijken we of bestaande huisvesting, gebouwinrichting en facilitaire processen passen bij uw bedrijfssituatie en strategische doelstellingen.

Lees meer

Vastgoedtransacties

De werkprocessen, wensen en eisen van uw bedrijf zijn de uitgangspunten voor vastgoedtransacties en voor het vinden van huisvesting die bij uw bedrijfsdoelstellingen past. Aan de hand van een aantal gesprekken en het opstellen van aanvullende informatie zoals waar uw werknemers vandaan komen en waar uw cliënten of suppliers zijn gevestigd, stellen wij een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op waar uw toekomstige huisvesting aan moet voldoen.

Lees meer

Projectmanagement

Het uitbesteden bouwprojectmanagement creëert overzicht en efficiëntie. Doordat uw projecten vanuit één centraal punt worden aangestuurd kan eenduidige en frequente informatie worden verstrekt aan alle interne en externe betrokkenen. Door overzichtelijke rapportages houdt u overzicht en blijft u betrokken bij de verschillende projecten.

Lees meer

Ontwerp en inrichting

Met zakelijk interieuradvies en projectbegeleiding helpen wij u om tot de beste om tot de beste inrichting van uw gebouw(en) te komen. Wij werken samen met een netwerk van bekende ontwerp- en inrichtingsbureaus. Samen met hen komen wij met een uitgebalanceerd en duurzaam ontwerp met als doel een positieve gebruikerservaring.

Lees meer

Facilitair management en advies

Facilitaire services spelen een belangrijke rol in het dagelijkse functioneren van uw bedrijf en medewerkers. De “harde” technische services zoals gebouwonderhoud tot de “zachte” menselijke diensten zoals catering en schoonmaak staan aan de basis voor het optimaal fungeren van uw primaire bedrijfsprocessen. In optima forma vullen deze verschillende diensten elkaar naadloos aan.

Lees meer

Bij veel bedrijven is de verantwoordelijkheid voor vastgoed en facilitaire diensten verdeeld over meerdere stakeholders die deze verantwoordelijkheid bovenop hun dagelijkse werkzaamheden invullen. Door het ontbreken aan kennis bij hen over vastgoed en facilities en beperkte interne informatie uitwisseling ontstaat vertraging in uitvoering, valt kwaliteit vaak tegen en worden hoge kosten gemaakt om onnodige fouten te herstellen.

Doordat MYSS de verantwoordelijkheid neemt voor de regie en coördinatie over alle huisvestingszaken hoeven onze cliënten maar met één partij te overleggen, waarna wij zorgen voor optimale samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen.

Indien gewenst kiezen wij samen met u op basis van financiële én kwalitatieve criteria die dienstverleners die het beste aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen en waarmee – op basis van onze ervaring en uw behoefte – het prettigste mee kan worden samengewerkt, tegen het juiste kostenniveau.

Toen wij onze huurovereenkomst enkele jaren geleden verlengden was er niemand binnen ons bedrijf die er op toezag dat de mondeling met onze verhuurder gemaakte afspraken schriftelijk werden vastgelegd. Toen de verhuurder ons kantoor daarna verkocht, belandden we in een discussie met de nieuwe eigenaar die stelde niet op de hoogte te zijn van de afspraak dat er een nieuwe koelinstallatie zou worden geplaatst. Aangezien wij niets konden bewijzen en onze medewerkers niet meer in de warmte wilden werken, hebben we uiteindelijk voor onze eigen kosten een nieuwe koelmachine laten plaatsen.

Toen we onlangs weer voor een contractverlenging stonden heeft MYSS ons ondersteund bij het bepalen wat er allemaal aan het gebouw moest gebeuren en er voor gezorgd dat de verhuurder deze werkzaamheden voor haar eigen kosten heeft uitgevoerd terwijl de huurprijs zelfs fors is verlaagd. Het voelt nu in ieder geval alsof hij alsnog heeft betaald voor de koelinstallatie.

Cliënt wenst anoniem te blijven.

Door onze ervaring en uitgebreide kennis over vastgoed en facilitaire dienstverlening kijken wij altijd naar de impact van bepaalde huisvestingskeuzes op de middellange termijn. Ook wanneer wij slechts een enkele dienst leveren informeren wij u over de impact hiervan op uw vastgoed en alle facilitaire processen, nu en in de nabije toekomst. Onze diensten en adviezen zijn altijd gericht op uw gehele bedrijf. Optimale informatie uitwisseling tussen alle stakeholders binnen uw eigen organisatie en met alle betrokken leveranciers is daarbij ons uitgangspunt om het beste resultaat te realiseren.