Gebouwonderhoud gaat over alle maatregelen die nodig zijn om uw gebouw langdurig in optimale staat te laten verkeren. Hieronder vallen het onderhoud van dak, gevels, binnen- en buitenmuren, vloeren en draagconstructies en het buitenterrein. Maar ook de grote technische installaties binnen uw gebouwen moeten onderhouden worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan liften, klimaattechniek en pompsystemen.

Door middel van onafhankelijke inspecties en rapportages bieden wij inzicht in de huidige staat van uw gebouw en het mogelijke onderhoud. Dit doen wij natuurlijk altijd volgens de belangrijkste richtlijnen en met gecertificeerde partners. Vervolgens gaan wij in discussie met de verhuurder over uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden en wie opdraait voor de kosten.

Wanneer het gebouw in eigendom is van uw bedrijf stellen wij in overleg een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op voor het noodzakelijke onderhoud, rekening houdende met eventuele noodzakelijke verduurzamingsinvesteringen. Hiermee krijgt u inzicht in de te verwachten werkzaamheden en bijbehorende kosten. Ten slotte gaan we over op preventieve en curatieve maatregelen. MYSS co├Ârdineert, beheert budgetten en zorgt dat de gewenste kwaliteit altijd behaald wordt.

Onze ervaring met goede en slechte werkplekken en het effect op organisaties is groot. Graag helpen wij bij het realiseren van de beste werkomgeving die uw bedrijfsprocessen maximaal ondersteunt.

Wij kunnen u ook ondersteunen met: