MYSS optimaliseert, borgt en regisseert het vastgoed en facilitaire services voor haar klanten. Wij adviseren, implementeren en verzorgen de dagelijkse regie voor uw organisatie.

Dit doen wij

MYSS neemt de rol van regisseur in die de belangen van klanten helpt te bepalen, uitwisselt tussen alle stakeholders en vervolgens bewaakt. Door onze kennis van de totale huisvestingsketen inclusief vastgoed, inrichting en facilitaire diensten, weten wij welke problemen er kunnen ontstaan en hoe we deze kunnen vermijden. Hierdoor kunnen wij onnodige kosten voorkomen en veel tijd winnen in processen waardoor structureel besparingen worden gerealiseerd.

Benieuwd wat MYSS voor u kan betekenen?

Vastgoed en facilitaire zaken kennen vele eigenaren en betrokkenen. Kennis en verantwoordelijkheid zijn daardoor versnipperd over meerdere personen die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog extra tijd moeten besteden aan huisvestingszaken.

Doordat eigenaarschap is versnipperd wordt er vaak slecht gecommuniceerd tussen stakeholders en worden decentrale besluiten genomen waarbij het belang van de gehele organisatie niet wordt meegenomen. Hierdoor verloopt ook de opdrachtverstrekking aan leveranciers gebrekkig, blijven zaken liggen of worden door de verkeerde partijen uitgevoerd. Daardoor worden in de huisvestingsketen kostbare fouten gemaakt die later hersteld moeten worden en vaak tot forse vertraging en kosten leiden.

 

Het resultaat

Wij werken samen met de beste leveranciers die aansluiten bij de specifieke vastgoed en facilitaire vraagstukken van onze opdrachtgevers. Onze dienstverlening varieert van eenmalige adviezen tot de centrale aansturing van uw vastgoed en facilitaire diensten. Platform as a Service (PaaS)  noemen wij dat.


Wat kunt u van ons verwachten?

  • Inzicht in de kwaliteit van uw huidige huisvestingssituatie.
  • Mogelijkheden voor verbeteringen in de nabije toekomst.
  • Grip op de kosten en borging van de kwaliteit van dienstverleners en toeleveranciers.
  • Duurzame inzet van vastgoed en facilitaire diensten die direct waarde opleveren voor medewerkers, klanten en het primaire bedrijfsproces uw organisatie.
Advies

Nadat wij uw huisvestingsbehoeften en huidige facilitaire diensten door middel van de MYSS contractscan in kaart hebben gebracht, komen wij met een advies hoe uw vastgoed en facilitaire diensten kunnen worden geoptimaliseerd.

Implementatie

Besluit u op basis van ons advies enkele of meerdere geĆÆntegreerde optimalisaties uit te voeren? Dan helpen wij u graag bij de implementatie ervan. 

Regie

Wij kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor uw vastgoed en facilitaire services. Dit kan door het plaatsen van een vastgoed- en/of facilitaire manager bij u op locatie. Ook kunnen wij vanuit ons eigen kantoor werken als facilitaire regieorganisatie.

Total Cost of Occupancy methodiek

Wij optimaliseren uw vastgoed en facilitaire zaken vanuit de Total Costs of Occupancy (TCO) methodiek waarbij wij operationele kosten (OPEX) en investeringen (CAPEX) op elkaar afstemmen. Hierdoor worden nog niet gebudgetteerde investeringen op voorhand al door ons in de kostenafwegingen meegenomen zodat u niet voor financiƫle verrassingen komt te staan wanneer keuzes zijn gemaakt en processen niet meer kunnen worden gestopt.