MYSS is… uw regiepartner op het gebied van vastgoed en facilitaire zaken

Van advies in een vroeg stadium, hulp bij het borgen en implementeren van besluiten tot het innemen van de regierol in uw dagelijkse facilitaire operatie. Geen situatie en cliënt zijn hierbij gelijk. Door onze integrale visie op vastgoed en facilities en onafhankelijke, flexibele werkwijze leveren wij de beste oplossingen bij uw wensen en bedrijfsdoelstellingen. Wij werken hierbij samen met de beste leveranciers die aansluiten bij uw specifieke situatie. Wij helpen u zowel bij individuele vragen, als bij het volledig aansturen van uw huisvestingsketen. MYSS levert u in alle gevallen inzicht en grip op uw situatie. Platform as a Service noemen wij dat.

Platform as a service

Wij bieden onze diensten aan in een Platform as a Service (PAAS) model. Wat dit voor u betekent? U bent vrij om diensten af te nemen en te laten verrichten door die leveranciers die het beste passen bij uw situatie. Van individuele tot meerdere geïntegreerde diensten. Door middel van een financiële én kwalitatieve analyse van leveranciers die kunnen voorzien in uw behoefte helpen wij u hierbij. Vervolgens ondersteunen wij u bij de implementatie en nemen wij graag de dagelijkse regie voor u uit handen.

Benieuwd wat MYSS voor u kan betekenen?

Eén regiepartner

Een optimale samenwerking tussen leveranciers die voor uw organisatie werkzaam zijn, vereist het onderbrengen van verantwoordelijkheid bij één regiepartner. Onze expertise is het integreren van alle kennis en informatie over vastgoed en facilitaire zaken en onze klanten daarmee voorzien van inzicht, optimalisatie en regie over hun huisvesting. Door deze centrale rol in te nemen kunnen wij uw vastgoed en facilitaire diensten écht ondersteunend maken aan uw primaire bedrijfsprocessen. Dit resulteert in korte lijnen tussen onze opdrachtgevers en onze leveranciers, meer grip op kwaliteit en volledig inzicht in de huisvestingslasten van organisaties. Daarbij heeft u dankzij ons managementinformatiesysteem 24/7 toegang tot deze informatie. Dat is het voordeel van samenwerken met MYSS.

Langdurig slim besparen

Huurovereenkomsten en facilitaire contracten worden standaard voor een lange periode aangegaan. Zo duurt een huurcontract in Nederland gemiddeld zeven jaar. Door deze lange looptijden denken veel bedrijven dat ze niet actief kunnen sturen op huisvestingszaken. Echter, door steeds snellere veranderingen in de eigen bedrijfsprocessen is het geen mogelijkheid om vastgoed en facilitaire processen zo lang onberoerd te laten.

Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks tot meer dan 20% op vastgoed- en facilitaire kosten bespaard kan worden indien deze integraal worden bekeken en aangestuurd. Deze onnodige kosten zijn doorgaans het resultaat van decentrale aansturing, onvoldoende interne kennis, gebrek aan aandacht voor ondersteunende processen en samenwerking met leveranciers die niet (meer) aansluiten bij de primaire processen van bedrijven.

Door gebrekkige informatie-uitwisseling tussen stakeholders aan opdrachtgeverszijde worden vaak opdrachten aan leveranciers verstrekt waarbij geen rekening is gehouden met het effect voor de gehele organisatie. Dit resulteert tijdens de uitvoering vaak tot grote vertraging en hoge faalkosten.

Dit vraagt een meer circulaire kijk op huisvesting. Door de regierol die wij innemen en onze lange en brede ervaring met alle facetten van vastgoed en facilitaire zaken bieden wij deze kijk. Zo helpen wij om uw individuele beslissingen af te stemmen op de organisatiedoelstellingen én op mogelijke toekomstige scenario’s waar rekening mee moet worden gehouden.

Een netwerk van strategische partners

Wij werken samen met een breed netwerk van leveranciers die experts zijn binnen hun vakgebied. Tot onze partners behoren adviseurs op het gebied van contractmanagement, vastgoedtransacties, werkplekoptimalisatie, (bouw)projectmanagement, design en inrichting en technische- en facilitaire dienstverlening. Voor alle diensten waar u behoefte aan heeft stellen wij u voor aan meerdere leveranciers die het beste bij u passen.

Onze dienstverlening is gericht op grote familie- en MKB-bedrijven en kleinere beursgenoteerde bedrijven in de proces-, maak- en logistieke industrie.