Binnen veel organisaties is duurzaamheid al stevig verankerd in de strategie. MYSS adviseert u over hoe uw huisvesting aan uw duurzaamheidsdoelstellingen kan bijdragen. Als basis checken wij of uw situatie voldoet aan de meest recente regelgeving, waar huidige en toekomstige kansen en waar risico’s liggen. Daarbij kijken wij natuurlijk samen met u naar mogelijke financiële voordelen door middel van subsidies en financieringen.

Veel bedrijven realiseren zich nog niet dat per 1 januari 2023 de verplichting ontstaat voor kantoorgebouwen groter dan 100 m² om minimaal over een energielabel C te beschikken. Deze verplichting betekent doorgaans dat er fors moet worden geïnvesteerd in verduurzaming. Beschikt uw gebouw niet minstens over een energielabel C, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. In 2030 moeten kantoorgebouwen zelfs beschikken over een energielabel A. Investeringen die de komende jaren moeten worden gedaan kunnen daarom beter rekening houden met de zwaardere eisen in 2030.

Partners

De partners met wie wij samenwerken zijn bekend met de meest vooruitstrevende certificeringen op duurzaamheidsgebied. Zij hebben vaak meerdere BREEAM, LEED en WELL experts in dienst die u kunnen helpen met behalen en behouden van de certificaten, maar vanuit deze achtergrond ook prima met minder intensieve trajecten uit de voeten kunnen.

Uiteindelijk moet duurzame huisvesting bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving. Dit komt ten goede aan uw productiviteit, werving van nieuwe medewerkers en de uitstraling naar klanten en partners. Door uw huisvesting te verduurzamen worden ook de operationele lasten – specifiek die van energie en onderhoud – verlaagd. Hiermee voegt u zowel aan de opbrengsten als aan de kostenkant waarde toe aan uw organisatie.