De keuze voor een bedrijfslocatie is niet zomaar gemaakt. Het vergt een uitgebreide locatie analyse en kennis van de locatie ten opzichte van uw bedrijfsdoelstellingen. MYSS denkt met u mee in situaties rondom uitbreiding, krimp en de veranderende behoefte qua werkomgeving door werknemers. Zo komt u nu en in de toekomst niet voor dure verrassingen te staan en bent u zeker van huisvesting die past bij uw wensen.

Wij brengen uw behoeftes en eisen qua locatie, gebouw en toekomstig gebruik in kaart en leggen de passende alternatieven voor. Ook met een aflopend huurcontract kunnen wij u adviseren bij uw keuze voor heronderhandeling of verhuizing. Heeft u meerdere locaties in eigen beheer of streeft u hiernaar? Wij kijken dan altijd naar hoe locaties passen binnen uw portfolio.

Huisvestingsscan

Voor nieuwe en bestaande locaties voeren wij in samenwerking met onze partners een eerste huisvestingsscan uit. Door middel van benchmarks bieden wij inzicht in financiële, technische en functionele aspecten van (alternatieve) gebouwen. Daarnaast nemen wij verschillende kwalitatieve aspecten van de gebouwen onder de loep waaronder indeelbaarheid, duurzaamheid, licht- en luchtkwaliteit en comfort. Zo krijgt u een compleet beeld van de kwaliteit van de locaties en de gebouwen waarnaar wordt gekeken.

Tenslotte worden alle alternatieven – bestaand en nieuw – financieel door ons met elkaar vergeleken op basis van het Total Cost of Occupancy principe. Hierdoor wordt niet alleen per gebouw gekeken naar de jaarlijkse vaste lasten voor huur- en servicekosten maar worden tevens de eenmalige verbouwingskosten en de jaarlijkse facilitaire lasten over gelijke perioden tegen elkaar afgezet. Toekomstige financiële verassingen worden hiermee voorkomen.