Uitgangspunten vaststellen

De werkprocessen, wensen en eisen van uw bedrijf zijn de uitgangspunten voor vastgoedtransacties en voor het vinden van huisvesting die bij uw bedrijfsdoelstellingen past. Aan de hand van een aantal gesprekken en het opstellen van aanvullende informatie zoals waar uw werknemers vandaan komen en waar uw cliënten of suppliers zijn gevestigd, stellen wij een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op waar uw toekomstige huisvesting aan moet voldoen. Op basis van het PvE wordt een shortlist gemaakt van beschikbare alternatieve gebouwen die het beste aansluiten bij uw doelstellingen.

Naast een functionele vergelijking van de alternatieven op de shortlist zetten wij de gebouwen financieel tegen elkaar af op basis van de Total Costs of Occupancy methodiek waarbij operationele lasten en investeringen in de gebouwen over gelijke termijnen tegen elkaar afwegen. Hierdoor kunt u de juiste beslissing nemen en komt u niet voor financiële tegenvallers of teleurstellingen over het gebruik van het gebouw te staan.

Analyse en opstellen huurovereenkomst

Zodra de beste huisvesting voor uw bedrijf is gevonden moet de huur- of koopovereenkomst worden opgesteld. Elk contract kent ruimte voor verbeteringen. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij snel aangeven op welke punten uw huidige of nieuwe huurovereenkomst dient te worden aangepast en aan welke condities vooral niet moet worden getornd. Verhuurders hebben elk hun eigen afwegingen over de condities die van belang zijn bij het aangaan van een huurovereenkomst. Door te bepalen welke voorwaarden voor u belangrijk zijn, wordt tijdverlies tijdens de huuronderhandelingen voorkomen en niet onnodig tijd geïnvesteerd in wensen die niet realiseerbaar zijn.

Management van uw bouwprojecten

Vervolgens verzorgen we het ‘Programma van Eisen’ voor de bouw of inrichting. We structureren de inkoop door het indelen van percelen, opstellen van richtlijnen en maken raamafspraken met onze partners. Wij zijn hierbij uw enige aanspreekpunt en stemmen alles af met de uitvoerende partijen. Voor complexere projecten kunnen wij een programmamanager aanstellen. Hierdoor kan meer efficiëntie worden bereikt.

Rapportage bouwprojectmanagement

Tijdens het project registreert onze projectmanager de kosten en past budgetten waar nodig aan om er zeker van te zijn dat ze in overeenstemming blijven met het programma van eisen. Daarbij wordt de planning aangescherpt volgens de afgesproken Service Level Agreements (SLA’s). In onze voortgangsrapportages houden wij u hiervan continu op de hoogte. Op het moment dat het project is afgerond maken wij een eindrapportage.

De eindrapportage geeft ons de gelegenheid om onze aanpak verder te perfectioneren om zo toekomstige projecten nog efficiënter te laten verlopen.

Direct weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?