Met zakelijk interieuradvies en projectbegeleiding helpen wij u tot de beste inrichting van uw gebouw(en) te komen. Wij werken samen met een netwerk van bekende ontwerp- en inrichtingsbureaus. Samen met hen komen wij met een uitgebalanceerd en duurzaam ontwerp met als doel een positieve gebruikerservaring. Dit ontwerp houdt niet alleen rekening met uw huidige wensen, maar ook met toekomstige bedrijfsdoelen. Hierin houden we rekening met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zoals Cradle2Cradle, WELL en de verplichting voor kantoorgebouwen om per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C te moeten beschikken.

Door onze verbindende rol tussen opdrachtgever en ontwerpbureau zorgt MYSS voor efficiëntie en optimale aansluiting bij uw situatie. Samen met onze partners begeleiden wij het complete traject van analyse tot oplevering. Wij verzorgen hierin voor u graag de volledige coördinatie, budgetbeheersing, rapportage en evaluatie.

  • Hoe zorgen wij voor een duurzame inrichting die bijdraagt aan onze strategische doelstellingen en onze werkcultuur?
  • Werkt die kantoortuin wel echt zo prettig voor onze medewerkers?
  • Wij verbouwen erg vaak, kan hier geen rekening mee worden gehouden in het ontwerp?

Strategisch ontwerpdocument

De analyse start met een aantal sessies waarin wij uw wensen, uw situatie en uw strategie bepalen ten opzichte van het ontwerp en zakelijk interieuradvies. Zo kan het zijn dat uw bedrijf enorm groeit, of juist krimpt. Wellicht wilt u op uw nieuwe locatie een meer “huiselijke” inrichting of mag het juist strakker en zakelijker. Wij kijken bij bestaande bouw naar de huidige inrichting en eventuele knelpunten en bij nieuwbouw analyseren wij de mogelijkheden van de nieuwe locatie.

Uw situatie, doelstellingen en werkcultuur komen samen in een strategisch ontwerpdocument. Hierin bepalen wij de belangrijkste kenmerken van het ontwerp zoals:

  • het doel van het ontwerp en de gewenste “sfeer”;
  • het budget per element en per ruimte;
  • de verschillende type ruimtes;
  • de (aantallen) gebruikers van de ruimtes.

Daarbij verzorgen wij een gedetailleerde projectplanning, doen we haalbaarheidsstudies en bouwkundige beoordelingen om te controleren of de doelstellingen van het ontwerpdocument behaald kunnen worden binnen tijd en budget.

Conceptueel design

In de volgende fase maken wij een eerste conceptueel design voor u. Door middel van deze beeldende interpretatie krijgt u een indruk van de mogelijke sfeer van uw toekomstige inrichting. Naar aanleiding van deze eerste schets doen wij aanpassingen waar nodig en gaan wij aan de slag met een ruimteprogramma en ruimteplanning.

In het ruimteprogramma leggen wij alle functies van de ruimtes vast en bepalen we de benodigde vierkante meters per ruimte. We definiëren de werkruimtes, vergaderruimtes, stilteruimtes, ontmoetingsruimtes en verkeersruimtes. Belangrijk hierin is ook de verbinding tussen de verschillende ruimtetypes om zo een prettige beleving bij de gebruiker te creëren. Na het ruimteprogramma stellen we een gedetailleerd ruimteplan op. Dit omvat elke individuele ruimte en de gedetailleerde indeling van de ruimte. Het geeft aan waar alle vaste elementen zoals bureaus, kasten en groenvoorziening zich bevinden.  

Bouw en oplevering

Na het afstemmen en goedkeuren van het conceptueel design, het ruimteprogramma en het ruimteplan kunnen wij aan de slag. Samen met onze partners realiseren wij de dagelijkse afstemming met interne en externe stakeholders. Ook doen wij de budget- en kwaliteitsbeheersing ten opzichte van het programma van eisen. Om flexibel te blijven in geval van veranderende wensen of situaties en om u voldoende inzicht te bieden rapporteren wij hier in vaste frequentie op. Daarbij doen wij samen met u tussentijdse controles en evaluaties om de voortgang te verzekeren.

Als eenmaal de oplevering plaatsvindt houden wij een evaluatiesessie met u en de verschillende betrokken partijen. Ook halen wij feedback op van de eindgebruikers. Met deze reacties voeren wij eventuele aanpassingen efficiënt voor u door.

Wilt u weten wat wij
voor uw organisatie kunnen
betekenen?

Een gezond kantoor zorgt
voor gezonde medewerkers

Duurzame inrichting

MYSS helpt u met het ontwerpen en bouwen van een inrichting die duurzaam is voor mens en milieu. Zo zorgen wij ervoor dat we onder andere rekening houden met: licht- en luchtkwaliteit, natuurlijke elementen en mogelijkheden tot bewegen en verbinden. Een gezond kantoor zorgt namelijk voor gezonde medewerkers.

Maar niet alleen duurzaam omgaan met uw medewerkers vinden wij belangrijk, ook het bredere milieu nemen wij mee in onze ontwerpen. Wij adviseren en implementeren oplossingen om: natuurlijke of gerecyclede materialen te gebruiken, circulair te ontwerpen (Cradle2Cradle) en uw gebouw CO2-neutraal of op het vlak van energie zelfvoorzienend te maken. Doordat wij samen met onze partners betrokken zijn van ontwerp tot uitvoering kunnen wij u in elke stap effectief bijstaan.