Vastgoedtransacties

Uitgangspunten vaststellen

De werkprocessen, wensen en eisen van uw bedrijf zijn de uitgangspunten voor vastgoedtransacties en voor het vinden van huisvesting die bij uw bedrijfsdoelstellingen past. Aan de hand van een aantal gesprekken en het opstellen van aanvullende informatie zoals waar uw werknemers vandaan komen en waar uw cliënten of suppliers zijn gevestigd, stellen wij een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op waar uw toekomstige huisvesting aan moet voldoen. Op basis van het PvE wordt een shortlist gemaakt van beschikbare alternatieve gebouwen die het beste aansluiten bij uw doelstellingen.

Naast een functionele vergelijking van de alternatieven op de shortlist zetten wij de gebouwen financieel tegen elkaar af op basis van de Total Costs of Occupancy methodiek waarbij operationele lasten en investeringen in de gebouwen over gelijke termijnen tegen elkaar afwegen. Hierdoor kunt u de juiste beslissing nemen en komt u niet voor financiële tegenvallers of teleurstellingen over het gebruik van het gebouw te staan.

Analyse en opstellen huurovereenkomst

Zodra de beste huisvesting voor uw bedrijf is gevonden moet de huur- of koopovereenkomst worden opgesteld. Elk contract kent ruimte voor verbeteringen. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij snel aangeven op welke punten uw huidige of nieuwe huurovereenkomst dient te worden aangepast en aan welke condities vooral niet moet worden getornd. Verhuurders hebben elk hun eigen afwegingen over de condities die van belang zijn bij het aangaan van een huurovereenkomst. Door vroegtijdig te bepalen welke voorwaarden voor u niet onderhandelbaar zijn en deze op voorhand te delen met de eigenaren van de verschillende alternatieve gebouwen, wordt tijdverlies tijdens de huuronderhandelingen voorkomen en niet onnodig tijd geïnvesteerd in wensen die niet realiseerbaar zijn.

Huurovereenkomsten zijn gebaseerd op standaard contracten en bepalingen die door en voor professionele vastgoedeigenaren zijn opgesteld om hun belangen te behartigen en zekerheid te bieden. Het is onze taak om juist te kijken hoe uw bedrijfsdoelstellingen worden geborgd bij het afsluiten van een huurovereenkomst en dat condities voldoende flexibiliteit en zekerheid bieden aan uw bedrijf om te kunnen groeien of krimpen. Het resultaat is een huurovereenkomst die alle kwalitatieve en financiële verplichtingen duidelijk weergeeft en uw belangen beschermt.